ALS Werkconferentie

Op donderdag 21 november 2019 organiseren Scholing Dichtbij (onderdeel van Coöperatie Dichtbij en Thuiszorg Dichtbij) en ALS Zorgteam de werkconferentie Proactief omgaan met ALS. Als verpleegkundige of verzorgende kun je verschillende workshops volgen van o.a. een ervaringsdeskundige, ergotherapeut, CTB verpleegkundige, geestelijk verzorger en uitvaartondernemer.

Aanmelden kan tot donderdag 14 november 2019.

Programma:

09:00 – 09:30 – Ontvangst
09:30 – 10:00 – Opening
10:00 – 10:50 – Workshopronde 1
11:00 – 11:50 – Workshopronde 2
12:00 – 13:00 – Lunch en informatiemarkt
13:00 – 13:50 – Workshopronde 3
14:00 – 14:50 – Workshopronde 4
15:00 – 16:00 – Afsluiting met drankje en hapje

Accreditatie

Op dit moment wordt de accreditatie aangevraagd, naar verwachting krijg je na het volgen van de werkconferentie 5 accreditatiepunten V&V.

Kosten

€125 per deelnemer, inclusief lunch.

Locatie

De Melkfabriek
Peizerweg 2
9496 PC Bunne

Er zijn voldoende gratis parkeerplekken aanwezig. De locatie is minder geschikt om te bereiken via het openbaar vervoer. Mocht u toch met het openbaar vervoer komen, laat het ons dan weten via info@scholingdichtbij.nl. Dan kunnen we afstemmen dat we u op de dichtstbijzijnde locatie komen ophalen.

Workshops

Workshop 1: Proactief in het palliatief proces

In deze workshop maak je kennis met het concept proactieve zorgplanning binnen de palliatieve zorg. Hierbij is er ruimte voor een gesprek over het tijdig ter sprake brengen van proactieve zorgbehoeften en het vastleggen daarvan. Je krijgt tools voor het bespreken van de existentiële en ethische vraagstukken in deze specifieke aspecten van palliatieve zorg aan de ALS-patiënt, met specifieke aandacht voor het bespreken van euthanasie en palliatieve sedatie.

Trainer: Ruurd van de Water, palliatief verpleegkundig consulent Palliatief Team in het Martini Ziekenhuis en contextueel therapeut NVPA.

Workshop 2: Wat kan de ergotherapeut doen bij ALS

Voor mensen met ALS is het belangrijk om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Een ergotherapeut kan hierbij helpen. In deze workshop leer je welke interventies een ergotherapeut kan doen bij mensen met ALS. Denk ook aan de hulpmiddelen die ingezet kunnen worden en wanneer je welk hulpmiddel inzet. Je leert signalen van verlies van functies te herkennen, wat een ergotherapeut kan betekenen en wanneer een volgende stap voor een hulpmiddel eraan komt.

Trainers: Nienke Roorda en Mieke de Jonge, ergotherapeuten bij praktijk voor ergotherapie de Jonge & Roorda.

Workshop 3: Samenwerken – met de patiënt, het team en andere disciplines

Er wordt van jou als zorgverlener veel gevraagd op het gebied van samenwerken. Dit gaat verder dan alleen met de collega’s waarmee je een team vormt. De patiënt is dan wel je werkgever, maar ook met hem/haar en de naasten vindt er een samenwerking plaats die essentieel is voor een goede zorgverlening. Daarnaast kunnen er diverse andere disciplines betrokken zijn, zoals een revalidatiearts, diëtist of huisarts. Deze workshop leert je hoe je ervoor kunt zorgen dat de samenwerkingen goed verlopen, zodat dit de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Trainers: Fleur Snelting en Karin de Jager, hbo-verpleegkundigen. In 2017 heeft Fleur samen met Kevin Wubbels (ALS-patiënt sinds 2012) het ALS Zorgteam gestart om mensen met ALS, en hun naasten, te ondersteunen met het regelen van zorg. Karin werkt als zzp’er voornamelijk bij mensen met ALS en is ook betrokken bij verschillende pilots om de zorg rondom ALS te verbeteren.

Workshop 4: Financiering van ALS-zorg

Laat je meenemen in de wereld van vergoedingen door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat je ALS-patiënten kunt ondersteunen en voorlichten over de financiering van de benodigde zorg en begeleiding. Hierdoor zorg jij als zorgverlener dat iedere zorgvrager, binnen de kaders van wet- en regelgeving, passende financiering krijgt.

Trainer: Marjolijn Blaauw-de Mik werkt ruim 25 jaar als zzp’er. Een van haar opdrachtgevers is Coöperatie Dichtbij, waar ze als kwaliteitsconsultant VVT werkt. Sinds 2015 is Marjolijn actief bezig om wet- en regelgeving te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast houdt ze zich bezig met de kwaliteitseisen in de inkoopdocumenten van zorgkantoren en zorgverzekeraars, indicatiestelling wijkverpleging en aanvragen Wlz inclusief de aanvragen voor extra vergoedingen.

Workshop 5: Het ziektebeeld ALS

Voorafgaand aan deze workshop vragen wij je om de gratis e-learning Introductie ALS te volgen van het ALS Centrum. Met het volgen van de e-learning verkrijg je kennis over de oorzaak van ALS, fysieke en cognitieve symptomen en behandeling. In de workshop maken we de vertaalslag naar de praktijk en gaan we inhoudelijk dieper in op het ziektebeeld ALS. Er is voldoende gelegenheid om eigen kennis, ervaring en vragen met elkaar te delen. Na het volgen van deze workshop heb je ruime kennis en inzichten in het ziektebeeld ALS opgedaan, wat je kan toepassen in de zorg voor ALS-patiënten.

Trainer: Marga Tepper, revalidatiearts van het ALS-team van het UMCG.

Workshop 6: Levensafronding

Hoe ga je het gesprek aan met mensen met ALS over leven en afscheid? In deze workshop gaan we in op levensafronding en wat we daaronder verstaan. Wat kun je als zorgverlener zelf doen en bespreken met je cliënt. En hoe kun je naasten (partners, ouders, kinderen) hierin betrekken.

Trainer: Nienke Blom is begeleider levensafronding en uitvaartbegeleider bij Libelle Levensafronding & Uitvaartbegeleiding.

Workshop 7: Beademing bij ALS

Het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) ondersteunt en begeleidt mensen die langere tijd chronische thuisbeademing nodig hebben. Dit om ervoor te zorgen dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven.

Je krijgt uitleg over beademingsapparatuur en beademingsvormen. Je leert hoe je de beademing kunt aan- en afsluiten en hoe je een masker op- of afzet. Ook komt de rol van het CTB en de thuiszorg aan de orde.

Trainer: Anke van der Scheer, verpleegkundig consulent bij CTB Groningen.

Workshop 8: Leven met ALS

Marieke Bakker kreeg in 2011 de diagnose ALS. In deze workshop vertelt zij hoe het is om deze verschrikkelijke diagnose te krijgen, hoe het je leven beïnvloedt en hoe het is om voor simpele dagelijkse dingen afhankelijk te zijn van anderen. Desondanks kun je met deze ziekte een betekenisvol leven leiden en genieten van de tijd die je hebt, en zorgverleners kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren! Marieke staat open voor alle vragen en wil zorgverleners inzicht geven in hoe zij mensen met ALS het beste kunnen begeleiden en ondersteunen.

Workshop 9: KwaliTIJD – het belang van zelfzorg

Het zorgen en ondersteunen van mensen met ALS kan intensief zijn voor zorgverleners. Goed voor jezelf zorgen is daarom van wezenlijk belang om ten allen tijde kwaliteit te kunnen blijven leveren. In deze workshop leer je om vanuit je eigen kracht en mogelijkheid toe te werken naar een optimale balans in alle dimensies (mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal en spiritueel). Je leert diverse stressprikkels te herkennen en beter om te kunnen gaan met stress. Door praktische tips en oefeningen krijg je meer inzicht in de mogelijkheden voor een optimale en gezonde leefstijl.

Trainer: Alex Booisma werkt als integraal vitaliteitscoach & trainer bij 5D Coach.

Aanmelden kan tot donderdag 14 november 2019.