Kwaliteit

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs  

Scholing Dichtbij is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Alleen opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitscode van het CRKBO mogen zich registreren. Dit wordt gecontroleerd door een audit.   

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd  

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het onafhankelijke beroepsregister voor de registratie van jeugdprofessionals. Om je te mogen (her)registreren, moet je de afgelopen vijf jaar voldoende punten hebben gehaald. De meeste scholingen van Scholing Dichtbij gericht op jeugdprofessionals zijn geaccrediteerd door het SKJ en tellen mee voor je professionele ontwikkeling en herregistratie.    

Kwaliteitsregister V&V 

In het kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden kun je een online portfolio bijhouden van je leer- en ontwikkelactiviteiten. Dankzij het kwaliteitsregister kun je aantonen dat je voldoet aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering en deskundig bent in je vakgebied en daarmee goede zorg kunt geven. De meeste scholingen van Scholing Dichtbij gericht op verpleegkundigen en verzorgenden zijn geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V.  

ISO 9001  

Scholing Dichtbij valt onder Coöperatie Dichtbij. De coöperatie is ISO 9001-gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ook Scholing Dichtbij valt onder de scope van deze ISO-certificering. De auditoren waarderen de brede benadering van opleiden, waarbij kwaliteitsaspecten goed worden gemeten en geëvalueerd.