Privacyverklaring

Privacyverklaring Scholing Dichtbij (onderdeel van Coöperatie Dichtbij U.A).

Coöperatie Dichtbij vindt het erg belangrijk dat er discreet wordt omgegaan met de privacy van cliënten. Zorg dragen voor goede gegevensbescherming is ook kwaliteit van zorg. Als je cliënt van ons bent, dan verwerken we persoonsgegevens. Maar ook als je een website van ons bezoekt, kunnen wij gegevens over je verzamelen. Met deze privacyverklaring brengen we je op de hoogte over welke data wij kunnen verzamelen tijdens je bezoek aan cooperatiedichtbij.nl, thuiszorgdichtbij.nl, scholingdichtbij.nl of vspg.nl, en waarom wij deze gegevens verzamelen.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming. De bescherming van gegevens nemen wij erg serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Algemene gegevens over Coöperatie Dichtbij U.A.

Handelsnamen
Coöperatie Dichtbij, Thuiszorg Dichtbij, Scholing Dichtbij

Bezoek- en postadres
Hereweg 120
9725 AK Groningen

Websites
https://www.cooperatiedichtbij.nl/
https://www.dichtbij.coop
https://www.scholingdichtbij.nl
https://www.thuiszorgdichtbij.nl
https://www.vspg.nl

Contactgegevens
Telefoonnummer: 050 577 8886.
E-mailadres: redactie@dichtbij.coop

Functionaris GegevensbeschermingJork Netten is de Functionaris Gegevensbescherming van Coöperatie Dichtbij U.A. Hij is te bereiken via j.netten@dichtbij.coop

Persoonsgegevens die wij via de websites verwerken

Coöperatie Dichtbij U.A. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de totale persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Naam werkgever of bedrijfsnaam (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • Arbeidsrelatie (of je in loondienst werkt en/of zelfstandige bent) (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • Geboortedatum (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BIG-nummer (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • Je beroep binnen de zorgsector (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • V&VN nummer (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • Lidmaatschap Coöperatie Dichtbij (wel of niet aangesloten) (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • Bankrekeningnummer (alleen bij scholingdichtbij.nl)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaattype

Coöperatie Dichtbij U.A. verwerkt meer gegevens. Echter doet zij dat niet op basis van de website en de daarbij behorende activiteiten. Voordat Coöperatie Dichtbij U.A. deze gegevens verwerkt zal zij hier specifiek en nadrukkelijk toestemming voor vragen. Dit doet zij onder andere in een overeenkomst. Denk hierbij aan een zorgovereenkomst. In deze overeenkomst staat specifiek beschreven welke gegevens zij verwerkt, de bewaartermijn, de reden en onder welke voorwaarden deze gegevens worden verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@dichtbij.coop, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coöperatie Dichtbij U.A. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (in het geval bij het inschrijven voor een scholing)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en informatiemail
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Coöperatie Dichtbij U.A. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coöperatie Dichtbij U.A. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coöperatie Dichtbij U.A.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coöperatie Dichtbij U.A. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: persoonsgegevens in het CRM-systeem, hieronder vallen de volgende gegevens: personalia, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) en betaalgegevens (bankrekeningnummer).
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: Deze gegevens bewaart Coöperatie Dichtbij U.A. om inzicht te hebben in de aard en omvang van onze klantrelatie met het oog op toekomstige contactmomenten.

Categorie: technische gegevens (IP-Adres, activiteitenlog)
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.
Reden: het loggen van acties die betrekking hebben op de dienstverlening van de betrokkene. Coöperatie Dichtbij U.A. heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking hiervan, omdat zij hiermee in staat is om haar klanten te beschermen tegen misbruik door derden en bij eventueel misbruik uitleg te kunnen geven over hoe, wat, wie (indien mogelijk) en wanneer.

Categorie: persoonsgegevens via sollicitaties
Bewaartermijn: 6 weken – 1 jaar
Reden: Sollicitatiebrieven en CV’s worden acht weken na sluitingsdatum van de vacature verwijderd. Indien de sollicitant toestemming heeft gegeven wordt de informatie maximaal één jaar bewaard, zodat Coöperatie Dichtbij U.A. deze persoon voor wervingsdoeleinden kan benaderen.

Categorie: persoonsgegevens t.b.v. mailingen
Bewaartermijn: tot wederopzegging
Reden: de betrokkene stemt toe, zodat hij of zij (periodiek) kan worden geïnformeerd. Betrokkenen kunnen op elk moment zelfstandig de mailingen opzeggen waarna de gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coöperatie Dichtbij U.A. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coöperatie Dichtbij U.A. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Coöperatie Dichtbij U.A. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden (mogelijk) gedeeld met:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coöperatie Dichtbij U.A. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coöperatie Dichtbij U.A. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting of ga naar de Help-functie van je browser.

Google Analytics

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derde, o.a. door het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (Google), als deel van de analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken en hier rapportages over te krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Naast cookies voor analytische dienstverlening worden cookies geplaatst die door Google gebruikt worden om de advertenties van haar advertentienetwerk te personaliseren en van context te voorzien.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coöperatie Dichtbij U.A. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@dichtbij.coop. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Coöperatie Dichtbij U.A. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coöperatie Dichtbij U.A. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via redactie@dichtbij.coop