Terug naar het overzicht

Medicatieveiligheid (e-learning)

E-learning

Bij het werken met medicijnen worden jaarlijks veel (onbedoelde) fouten gemaakt. Werken met medicatie is foutgevoelig en daarmee risicovol. Medicatieveiligheid heeft als doel: veilige zorg voor de cliënt én veilig werken voor jou als zorgverlener. De kern bij medicatieveiligheid is dat we ons steeds afvragen: wat is waarom veilig en wie is daarvoor verantwoordelijk?

De e-learning Medicatieveiligheid bespreekt de zes verschillende stappen van het medicatieproces, namelijk voorschrijven, ter hand stellen/afleveren, opslag/beheer, gereed maken, toedienen/registreren en evaluatie. De e-learning leert je ook de werking van medicatie en hoe je de verschillende toedieningswijzen van medicatie veilig kunt uitvoeren. We behandelen de wet- en regelgeving die te maken heeft met medicatie(veiligheid) en de werkwijze en protocollen die je bij de verschillende toedieningsvormen van medicatie moet hanteren.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:
• Weet je wat wordt verstaan onder medicatieveiligheid
• Weet je welke wet- en regelgeving leidend is betreffende medicatieveiligheid
• Heb je kennis van de inhoud van de Veilige principes in de medicatieketen
• Heb je kennis van de leidraad Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg.
• Heb je kennis van de werkwijzen bij verschillende toedieningsvormen van medicatie
• Heb je kennis van het toetsingskader Medicatieveiligheid van de IGJ
• Weet je hoe jij je zorgverlening moet uitvoeren op basis van wat in de wet- en regelgeving en protocollen rondom medicatie(veiligheid) staat beschreven

Voor wie

Zorgverleners zowel in intramurale setting als in de verpleging en verzorging thuis.

De docent

De docent in deze e-learning is Marjolijn Blaauw-de Mik. Marjolijn is al ruim 25 jaar werkzaam als zelfstandig verpleegkundige in de (thuis)zorg. Daarnaast werkt ze bij Coöperatie Dichtbij als kwaliteitsconsultant verzorging en verpleging, waarbij ze onder andere (nieuwe) wet- en regelgeving implementeert. Als docent geeft Marjolijn meerdere scholingen bij Scholing Dichtbij, waaronder de scholingen Wkkgz, Interculturele palliatieve zorg en Kwaliteit van zorg.

Praktische informatie

Duur: +/- 5 uur
Accreditatie: 5 punten (V&V)
Prijs: € 45,00 (leden Dichtbij € 33,75)

Aanmelden

Aanmelden

T
Thema

Vaardigheden

A
Accreditatie

5 accreditatiepunten

Kosten

€45,00

Contactgegevens Scholing Dichtbij

Tel: 050 577 8886
E-mail: info@scholingdichtbij.nl