Terug naar het overzicht

Levenseindegesprekken | 15 oktober & 22 oktober 2020 (online training)

Klassikale scholing

Van verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals wordt verwacht dat zij in gesprek gaan met ongeneeslijk zieken over het levenseinde. Maar hoe doe je dat? Wanneer begin je ermee en waarover praat je precies? Over die vragen gaat de scholing 'Levenseindegesprekken'.

Veel zorgverleners vinden praten over het levenseinde met een cliënt of diens naasten lastig. Enerzijds is er altijd nog sprake van taboe rond het onderwerp, daarnaast is er veel onzekerheid over hoe het aan te pakken en hoe iemand zal reageren.

Toch blijkt in de praktijk dat gesprekken over het levenseinde heel belangrijk zijn voor een zieke of oudere. Een gesprek over de dood kan spanning wegnemen, voor beter contact zorgen en helpen mensen beter in het leven te laten staan zolang ze er nog zijn. Ook kan een zorgverlener een rol spelen in het op gang brengen van een levenseindegesprek tussen een cliënt en bijv. diens partner, als bijvoorbeeld blijkt dat zij een ander beeld hebben van waar ze zich bevinden in het ziekteproces, wat vervolgens heel belangrijk kan zijn bij de verwerking.

De scholing gaat uitgebreid in op bij welke ziektebeelden een levenseindegesprek zinvol is (naast ongeneeslijk zieke mensen bijvoorbeeld vroeg-dementiële mensen, mensen met hartfalen of COPD) en op welk moment in het zorgtraject je erover begint. Ook wordt besproken wat we beogen met die levenseindegesprekken, waar gaan ze meestal over en waar moeten ze over gaan. Euthanasie en de niet-reanimeren verklaring zijn bekende onderwerpen, maar het gaat uiteindelijk om het hele palet van normen en waarden rondom de dood. Is iemand bang om te sterven, hoe moet een einde eruit zien, wat men wil achterlaten? De scholing bereidt zorgverleners voor op de meer wezenlijke gesprekken rond leven en dood die onlosmakelijk met de zorg zijn verbonden.

Er is aandacht voor enige theorie en kennisoverdracht, maar leren lukt het beste door zelf te doen, daarom is de cursus interactief opgesteld. Na afloop van de scholing krijg je (gratis!) allerlei handige en handzame hulpmiddelen mee die het gesprek over het levenseinde op gang kunnen helpen.

Voor wie

Verpleegkundigen en verzorgenden die in hun werk te maken krijgen met ongeneeslijk zieke mensen en palliatieve zorg verlenen.

Leerdoelen

Hoofddoel: De cursist heeft voldoende informatie en handvatten om in de praktijk gesprekken over het levenseinde te kunnen voeren of op gang te brengen tussen cliënten en hun naasten.
De cursist:
- Begrijpt waarom levenseindegesprekken belangrijk zijn
- Weet op welk moment in de zorg levenseindegesprekken aan de orde zijn of kunnen komen
- Kan aanvoelen welke cliënt toe is aan een levenseindegesprek
- Is op de hoogte van verschillende onderwerpen die behoren tot levenseindegesprekken
- Weet welke concrete handvatten er zijn om levenseindegesprekken te voeren en hoe deze in de praktijk in te zetten.

Over de docent

De scholing wordt gegeven door Rob Bruntink. Rob is journalist/auteur en heeft in zijn onderzoek en schrijven palliatieve zorg als specialisatie. Inmiddels heeft hij er een aantal boeken over gepubliceerd. Rob is medeoprichter van Bureau MORBidee, een communicatiebureau met ‘praten over de dood’ als focus, en hoofdredacteur van twee tijdschriften over palliatieve zorg (Pallium en Pal voor u).
Praktijkervaring met de dood heeft hij opgedaan tijdens vrijwilligerswerk in de palliatieve terminale zorg, zowel in een hospice als in de thuiszorg, maar vooral toen hij zelf ernstig ziek werd enige jaren geleden. Deze ervaring heeft hem er mede van overtuigd dat mensen leren communiceren over sterfelijkheid belangrijk is voor een goed en waardig leven.
Rob geeft regelmatig lezingen, scholingen en workshops over diverse onderwerpen die met palliatieve zorg in het algemeen of met communicatie hierover in het bijzonder te maken hebben.
Meer informatie over Rob Bruntink en Bureau Morbidee is te vinden op de website: www.bureaumorbidee.nl

In verband met de maatregelen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus vindt deze scholing online plaats op 2 contactmomenten.

Praktische informatie

Datum: 15 oktober & 22 oktober 2020
Tijd: 09:30 – 11:30
Accreditatie: 4 punten (V&V)
Kosten: €99 (leden Dichtbij €74,25)
Locatie: Online training

Aanmelden

Aanmelden

Datum

15/10/2020

Locatie

Online

T
Thema

Palliatieve zorg

A
Accreditatie

4 accreditatiepunten

Kosten

€99,00

Contactgegevens Scholing Dichtbij

Tel: 050 577 8886
E-mail: info@scholingdichtbij.nl