Terug naar het overzicht

Basistraining Community Support | 18 februari, 18 maart, 8 april, 29 april, 20 mei 2021

Klassikale scholing

In het kort

Wil jij weten hoe je jezelf als professional ‘overbodig’ kan maken? De methodiek Community Support geeft jou als hulpverlener de juiste tools om dit te kunnen doen. De manier om dit te bereiken is de activering en verbetering van het netwerk van de cliënt en het betrekken van het gehele systeem in de hulpverlening. Deze wetenschappelijk bewezen methodiek zorgt ervoor dat je cliënten kan ondersteunen bij het zelf oplossen van alledaagse problemen. Ook leer je hoe je een cliënt kan helpen van betekenis te zijn voor anderen in zijn netwerk. In deze scholing leer je over de achtergrond van de methodiek, maar de focus ligt op de praktijk en het werken volgens deze methodiek.

Inhoud

Kern van de methodiek Community Support is dat de eigen kracht van de cliënt en zijn sociale netwerk benut worden om zo zelfstandig mogelijk te leven in een door de cliënt zelf gekozen omgeving.

Als professional is het soms makkelijk en sneller om taken over te nemen die een cliënt ook zelf kan, denk aan het invullen van een formulier. Dit zorgt ervoor dat de cliënt afhankelijk wordt van professionals. Bij het werken volgens de methodiek Community Support kijkt jij als professional samen met de cliënt naar het eigen netwerk. Welke ondersteuning kan worden geboden door het netwerk en waar zijn professionals nodig? Vaak rijst de vraag: wat als er geen netwerk is? Community Support is van mening dat dat niet bestaat. Iedere cliënt heeft contacten in zijn of haar telefoonlijst en de jongere doelgroep heeft contacten op sociale media. Ook dit is een netwerk, de hoeveelheid leden in een netwerk is niet relevant. In sommige gevallen is een netwerk verwaterd door problematiek bij de cliënt. Als professional help je de cliënt contacten aan te halen en het netwerk weer te activeren. Samen kijk je welke ondersteuning het netwerk kan bieden. Zo maak je jezelf langzaam ‘overbodig’

De methodiek wordt sinds 2001 met succes toegepast. Het is bewezen effectief en opgenomen in de databank effectieve sociale interventies van Movisie.

De training bestaat uit vijf dagdelen die om de 3 a 4 weken worden gepland, zodat jij als deelnemer tijd hebt om het geleerde toe te passen in de praktijk. De 5 modules van de training:
- Module 1: Introductie methodiek Community Support
- Module 2: Planmatig werken aan doelen
- Module 3: Methodisch samenwerken
- Module 4: Hulpbronnen zoeken en benutten
- Module 5: Versterken positie klant / eigen kracht

Voorafgaand aan de training worden de leerdoelen en verwachtingen per deelnemer in kaart gebracht. Deze dienen als uitgangspunt voor het definitieve programma van de training. Tussendoor krijgen de deelnemers huiswerkopdrachten.

Voor wie

Voor professionals in een uitvoerende rol, die willen leren werken volgens de methodiek van Community Support. Je bent bijvoorbeeld werkzaam in de ggz, gehandicaptenzorg, forensische zorg of jeugdzorg.

Leerdoelen

Na het volgen van deze scholing:
- Ken je de methodiek van Community Support
- Leg je verbinding tussen methodiek en werkpraktijk
- Ben je je bewust van je basishouding en ken je de tien houdingsaspecten
- Weet je over welke vaardigheden je moet beschikken om de methodiek succesvol toe te kunnen passen

Certificering

Deelnemers die aan alle bijeenkomsten deelnemen krijgen een getuigschrift als bewijs van deelname.

Aanvullend is het mogelijk om in aanmerking te komen voor certificering. Het certificaat is te behalen als de deelnemer ook daadwerkelijk werkt volgens de methodiek Community Support. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Over de docent

Als Master of Science is Annelies Meijer al ruim 10 jaar werkzaam bij de organisatie Community Support. Ze is gestart in het werkveld, waar ze praktijkervaring heeft opgedaan in het werken volgens de methode Community Support. Annelies heeft kennis en veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen en het werken binnen de jeugdzorg en volwassenzorg.

Als supervisor is ze coach voor andere collega’s in het werken volgens de methode Community Support. Daarnaast is Annelies werkzaam als trainer in de methode Community Support. Daarin leidt ze andere zorgaanbieders op in het werken volgens de methodiek en beoordeelt ze of anderen gecertificeerd kunnen worden in de methodiek.
Naast haar rol als trainer geeft Annelies workshops en gastcolleges, bijvoorbeeld bij Hogescholen.

Praktische informatie

Datum: 18 februari, 18 maart, 8 april, 29 april, 20 mei 2021
Tijd: 09:00 – 12:30
Accreditatie: 33,5 punten (SKJ)
Kosten: € 950,- (leden Dichtbij € 712,50)
Locatie: Rouaanstraat 20a, 9723 CD Groningen

Wil je meer informatie over de training, neem dan contact met ons op.

Aanmelden

Aanmelden

Datum

18/02/2021

Locatie

Rouaanstraat 20a, 9723 CD Groningen

T
Thema

Overig

A
Accreditatie

33,5 accreditatiepunten

Kosten

€950,00

Contactgegevens Scholing Dichtbij

Tel: 050 577 8886
E-mail: info@scholingdichtbij.nl