Terug naar het overzicht

Signs of Safety | op basis van aanmeldingen

Klassikale scholing

Deze scholing staat op dit moment open op basis van aanmelding. Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar info@scholingdichtbij.nl. Bij voldoende interesse prikken we in overleg een geschikte datum.

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benaderingswijze om veiligheid van kinderen centraal te stellen. Centraal staat gesprekvoering met ouders, kinderen en het sociale en professionele netwerk rondom het gezin. De oplossingen en plannen om veiligheid te waarborgen worden door en met ouders, kinderen en netwerk gemaakt.

Er wordt gewerkt met door Andrew Turnell en Steve Edward ontwikkelde instrumenten waardoor alle informatie visueel, inzichtelijk en transparant is. Theorie wordt gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen met eigen casuïstiek waarbij veelvuldig met oplossingsgerichte vragen, gericht op verandering en veiligheid, wordt geoefend.

De scholing bestaat uit vier dagen waarbij de volgende onderwerpen centraal staan:

Dag 1Oplossingsgericht werken toepassen en verbinden met de benaderingswijze Signs of Safety. De theorie wordt gekoppeld aan praktijkgerichte oefeningen met casuïstiek vanuit het gebiedsteam waarbij veelvuldig met oplossingsgerichte vragen, gericht op verandering en veiligheid, wordt geoefend.

Dag 2Instrumenten ontwikkeld door de grondleggers van Signs of Safety uitwerken en toepassen op (eigen) casuïstiek.

Dag 3Kinderen betrekken in veiligheidsplanning. Gespreksvoering met kinderen oefenen aan de hand van hiervoor ontwikkelde instrumenten.

Dag 4Veiligheidsplanning met gezinnen en hun netwerk (sociaal en professioneel). Wat betekent in de praktijk het werken met veiligheidsplannen en wat is er nodig voor het gezamenlijk creëren van veiligheidsplannen voor kinderen.

Voor wie

Voor professionals die begeleiding bieden binnen de Wmo en/of jeugdzorg.

Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd bij SKJ voor 55 punten.

Over de docent

De scholing wordt gegeven door Marieke Vogel. Marieke bezit bijna dertig jaar ervaring in de jeugdzorg en werkt sinds 2001 vanuit de visie van het oplossingsgericht denken en sinds 2005 met de benaderingswijze Signs of Safety.
Marieke is opgeleid en gesuperviseerd door Andrew Turnell, co-founder van Signs of Safety. Meerdere jaren werkte zij als casemanager en als gezinsvoogd bij de gezinsvoogdij van Bureau Jeugdzorg Drenthe en later JBN Drenthe en Groningen. Momenteel is Marieke werkzaam als Signs of Safety trainer en coach en ondersteunt ze organisaties en gemeenten om Signs of Safety te implementeren. Marieke maakt deel uit van de internationale Signs of Safety community, deze groep bestaat uit gelicenseerde trainers en consultants uit verschillende landen zoals Canada, USA, Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Zweden en België.
Marieke is naast trainer, regiodirecteur voor Signs of Safety in Europa.

Aanmelden

Via de Aanmeldknop of stuur een e-mail naar info@scholingdichtbij.nl

Praktische informatie

Data: in overleg
Tijd: 09:30 – 17:00
Accreditatie: 55 punten (SKJ)
Kosten: €899 (leden Dichtbij €674,25)
Locatie: Hereweg 120, 9725 AK Groningen

Aanmelden

Aanmelden

Locatie

Hereweg 120, 9725 AK Groningen

T
Thema

Jeugdhulpverlening

A
Accreditatie

55 accreditatiepunten

Kosten

€0,00

Contactgegevens Scholing Dichtbij

Tel: 050 577 8886
E-mail: info@scholingdichtbij.nl