Terug naar het overzicht

Digitale nalatenschap | 9 februari 2023

Klassikale scholing

Wat moet er met mijn Facebookprofiel gebeuren na mijn overlijden? Wie geef ik toegang tot mijn smartphone en computer? Hoe zorg ik ervoor dat familiefoto’s toegankelijk zijn? Wil ik als een hologram aanwezig zijn op mijn eigen uitvaart of hoe (en aan wie) draag ik mijn bitcoins over? Al deze vragen behoren tot de digitale dimensie van het bestaan van de patiënt.

Iedere patiënt met een ongeneeslijke ziekte heeft stof tot nadenken over de vraag wat je nog wel of niet wil regelen voor je digitale nalatenschap. Uit kleinschalig onderzoek blijkt dat ruim 80% van de verpleegkundigen en verzorgenden dit een relevant gespreksonderwerp vindt, terwijl een net zo grote meerderheid zich tegelijkertijd niet deskundig genoeg voelt om hierover voorlichting te geven en/of begeleiding te bieden.

Deze cursus geeft de deelnemer informatie én handvatten om het gesprek wél aan te gaan. Daarnaast biedt de cursus mogelijkheden tot reflectie: hoe denk ik eigenlijk over mijn eigen nalatenschap? Ook worden ethische afwegingen gemaakt: wie heeft er eigenlijk recht op ‘de digitale spullen’ van een overledene?

Voor wie

Voor mensen die interesse hebben in het onderwerp of werkzaam zijn in de palliatieve zorg.

Leerdoelen

Na het volgen van deze scholing weet je:
- wat digitale nalatenschap is
- waarom het voor ouderen en ernstig zieke patiënten (en hun naasten) van belang is als zij hun digitale nalatenschap tijdig regelen
- wat ouderen en ernstig zieke patiënten zoal kunnen vastleggen t.a.v. hun digitale bezittingen
- hoe zij met ouderen en ernstig zieke patiënten in gesprek kunnen gaan over hun digitale nalatenschap

Over de docent

Rob Bruntink is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in palliatieve zorg. Hij geeft trainingen over onderwerpen die met de palliatieve zorg en het sterfproces te maken hebben, is auteur van diverse boeken en brochures over palliatieve zorg, hoofdredacteur van het vakblad Pallium en voormalig vrijwilliger in een hospice. De Laatste Slaap is een boek dat hij schreef over palliatieve sedatie, daarnaast publiceert hij regelmatig in diverse vakbladen over dit onderwerp. Rob is mede-eigenaar van Bureau MORBidee, een communicatiebureau dat zich richt op het bespreekbaar(der) maken van de dood. Voor Scholing Dichtbij verzorgde hij eerder de goedbezochte cursus Levenseindegesprekken.

Praktische informatie

Datum: 9 februari 2023
Tijd:13.00-16.00
Accreditatie: 3 punten (V&V)
Kosten: € 87,50 (leden Dichtbij €65,62)
Locatie: Hereweg 120, 9725 AK Groningen

Aanmelden

Aanmelden

Datum

09/02/2023

Locatie

Hereweg 120, Groningen

T
Thema

Palliatieve zorg

A
Accreditatie

3 accreditatiepunten

Kosten

€87,50

Contactgegevens Scholing Dichtbij

Tel: 050 577 8886
E-mail: info@scholingdichtbij.nl